SERVEIS

Disseny i Assessorament de Solucions a:

  • Mitjana i baixa tensió
  • Quadres Elèctrics
  • Control i Automatització Industrial i Edifici
  • Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda SAI
  • Centres de Processaments de dades CPD
  • SAFETY Sistemes de Seguretat

Venda de producte, sistemes i muntatge de quadres elèctrics per:

  • Sector Residencial
  • Sector Terciari: Turisme i Hotels, Transport i Comunicació, Telecomunicacions, Comerços (RETAIL), Centres Educatius, Centres Esportius, Centres d’Oci i Cultura, Administracions Públiques, Centres Sanitaris i Hospitals, Oficines
  • Sector Industrial: Automatització de Processos de l’Aigua, Alimentació i Begudes, Grues, Naval i Nàutica recreativa, mineria i Ciment, Paper i fibra, Metalls, Fusta, Química, Ceràmica, HVAC
  • Energies Renovables

Personal d’Assessorament, Suport Tècnic, Formació i Muntatge de Quadres Elèctrics.

Llicència d’EATON per a muntatge de quadres elèctrics fins a 6.300 A. en baixa tensió.

Fabriquem segons norma IEC / EN61439 per a Conjunts de Sèrie i / o derivats de Sèrie. Certificat Sistema de Qualitat ISO 9001-2008. Marcat CE.

Serveis d’automatització i eficiència energètica: anàlisi, especificacions, programació i posada en marxa.

Canalitzacions aèries (busbar) fins a 4.000 A.

Material elèctric per a atmosferes explosives (ATEX).

Solucions per a Centre Processament de Dades (CPD): UPS, PDU, Racks, Sistemes de contenció de passadissos.

Kmel Insular, és Premium Partner de la multinacional Eaton en la zona de les Illes Balears.